การใช้ไฟลระบบเน็ตฟรื (ทำได้เฉพาะแอนลอย) ทำได้ ดังนี้ ใช้ได้เฉพาะ trueกับdtac

1. โดยทำการดาวน์โหลดแอพ:HTTP Injector จากPlay Store
หรือที่ลิ้งดด้านล่าง 2. เส็ดแล้วให้ดาวน์โหลดไฟลเน็ตฟรื ที่ลิ้งดด้านล่าง เท่านั้น!! (ตัวอย่างตามคลิป)